Zadaj pytanie Odpowiedzialność społeczna

91-849 Łódź,
ul. Zagajnikowa 24

Tel. 42 678 77 74
Kom. 795 688 323

email:
ultimed@ultimed.pl

Pracujemy w godz.
9:00-18:00
od poniedziałku
do piątku

Pełne dane kontaktowe i wskazówki dojazdu Mapka

Regeneracja kości szczęki

Usunięcie zęba, przez co kość ulega przebudowie i zanikowi, trudne ekstrakcje, podczas których dochodzi do utraty części kości oraz wypadki z wybiciem zębów są najczęstszymi powodami, przez które pacjent nie posiada wystarczającej ilości tkanki kostnej, by bezpiecznie wprowadzić implant.

Implant musi być w całości otoczony tkanką kostną, aby uzupełnienie brakujących zębów zakończyło się sukcesem. W przypadku niedostatecznej ich ilości potrzebna jest jej odbudowa za pomocą biomateriałów lub kości własnej pacjenta. Biomateriały stanowią szkielet, do którego wnikają naczynia krwionośne wytwarzając w ten sposób nową kość. Po kilku latach często nie pozostaje po nich nawet ślad. W najtrudniejszych sytuacjach kość pobierana jest od samego pacjenta, najczęściej z okolicy sąsiadującej z miejscem założenia implantu, bardzo rzadko z innych części ciała.

regeneracja kości szczęki

W niektórych przypadkach konieczne jest również wykonanie podniesienia dna zatoki. Ponieważ usunięcie zęba znajdującego się pod zatoką prowadzi do zanikania kości sama zatoka z czasem rozprzestrzeni się na obszarze wcześniej zajmowanym przez korzenie i kość wyrostka zębodołowego. Implant umieszczony zbyt płytko nie będzie wystarczająco stabilny by przyjmować siłę żucia. Podniesienie dna zatoki polega więc na modelowaniu błony zatoki do jej poprzedniego położenia, zyskując tym samym miejsce do umieszczenia substytutu kości.