Dr n. med. Katarzyna Orłowska

Dr n. med. Katarzyna Orłowska

Ginekolog położnik

Moją pasją jest położnictwo i prowadzenie ciąży zarówno fizjologicznej jak i wysokiego ryzyka położniczego.

WYKSZTAŁCENIE

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim,

rok ukończenia – 2001 r.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Kierunek Lekarski,

rok ukończenia studiów- 2007r.

Staż podyplomowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2007- 2008.

Studia doktoranckie stacjonarne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2008- 2009.

Studia doktoranckie niestacjonarne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2009- 2012.

Nadanie stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny: 11.02.2014r.– ginekologia i położnictwo:

Tytuł pracy: „Analiza porównawcza wybranych parametrów apoptozy i angiogenezy naczyniowej w łożyskach pochodzących z ciąż bliźniaczych dwuzygotycznych.”

Promotor: prof. dr hab. med. Urszula Kowalska-Koprek

Obrona: 29.01.2014 r.

Specjalizacja w dziedzinie: położnictwo i ginekologia – 24.03.2017 r.

DOŚWIADCZENIE

Lekarz w Klinice Patologii Ciąży Oddziału Położniczo- Ginekologicznego Ośrodka Madurowicza W.S.Sz. im. Pirogowa w Łodzi od 1.07.2009 r.

Dyżury w Bloku Porodowym w W.S.Sz. im. Pirogowa w Łodzi od 2009 roku, a od 1.05.2017 roku jako szef dyżuru.

Praca w U. Sz. K. nr 1 im. Barlickiego w Łodzi w Poradni Ginekologicznej- od 1.04.2015 r. do 31.06.2016 r.

Asystent w Klinice Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od 1.10.2016 r.

Opublikowane prace naukowe:

Analiza sposobu zakończenia ciąży u kobiet po przebytym cięciu cesarskim.

Ewa Kuś, Katarzyna Orłowska, Urszula Kowalska-Koprek, Jarosław Kalinka, Marlena Berner-Trąbska, Dorota Estemberg, Maria Brzozowska, Agata Karowicz-Bilińska

Ginekol Pol 2012; 83(03):174-177

Wpływ nadwagi i otyłości u ciężarnych na przebieg ciąży i okresu okołoporodowego z uwzględnieniem stanu urodzeniowego noworodka w oparciu o materiał kliniczny.

Marlena Berner-Trąbska, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska, Maria Brzozowska, Dorota Estemberg, Katarzyna Orłowska, Ewa Kuś

Ginekol Pol 2009; 80(11):845-850

Histerektomia położnicza u pacjentki z mięśniakiem macicy podwójnej – opis przypadku.

Ewa Kuś, Arkadiusz Świerczewski, Katarzyna Orłowska, Maria Brzozowska, Dorota Estemberg, Marlena Berner-Trąbska, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska

Ginekol Pol 2009; 80(2):124-128

Analiza porównawcza wybranych parametrów angiogenezy naczyniowej w łożyskach pochodzących z ciąż bliźniaczych dwuzygotycznych

Katarzyna Orłowska, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska

Ginekol Pol 2013; 84 (11):938-943

Opiekun pracy studenckiej,, Analysis of the mode of delivery in nulliparous women after 35 years of age”, która zajęła I miejsce na sesji z zakresu Położnictwa i Ginekologii Juvenes Pro Medicina 22.05.2015 r.

 

Certyfikaty: