Dr n. chem. Urszula Pytasz

Dietetyk kliniczny

Dr n chem. Urszula Pytasz DIETETYK KLINICZNY Łódź

Asystent Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Publikacje

rozdziały w książkach lub pełne publikacje w czasopismach naukowych

 • Pytasz U., Boczkowska J., Jabłoński E.: „Zawartość azotanów i azotynów w warzywach sprowadzanych do szpitala”, Zdrowie Publiczne 1992, 102, 11,, 592-596,
 • Jabłoński E., Pytasz U.: „Próba ograniczenia zawartości azotynów i azotanów w posiłkach dla niemowląt i dzieci”, Problemy Higieny 1993, 42, 25-29,
 • Jabłoński E., Kamer B., Pytasz U.: „Zawartość azotanów i azotynów w pożywieniu niemowląt i małych dzieci”, Przegląd Pediatryczny 1993, XXIII, Suplement do nr 1, 287-290,
 • Jabłoński E., Pytasz U.: „Mleko i jego przetwory źródłem niezbędnych składników diety”, Przegląd Mleczarski, sierpień 1996,
 • Kamer B., Jabłoński E., Pytasz U., Raczyńska J., Westfal B.: “Nitrates and nitrites in drinkable water the reason of methemoglobinemia in 4 months old infant”, Medycyna Ogólna, 1997, 3, 32, 313-317,
 • Leszczyńska J., Masłowska J., Owczarek A. & Pytasz U.: “Estimation of gluten content in some of non-gluten products” Chemia Analityczna 1997, 42,715-719,
 • Pytasz U., Stołyhwo A.: “Suplementacja diety olejem z nasion wiesiołka wzbogaca intensywnie mleko kobiece w wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-6 (LA; GLA; DGLA)” – Zbiór Prac III Sympozjum Naukowego nt.: “Olej z nasion wiesiołka i inne oleje zaw ierające kwasy n-6 lub n-3 w profilaktyce i terapii” Maj 1998, 53-82,
 • Buczek S., Jabłoński E., Pytasz U.: Azotany i azotyny w marchwi przeznaczonej do żywienia pacjentów w szpitalu” Żywienie Człowieka i Metabolizm 1998, 1, 25, 61-67,
 • Pytasz U., Jabłoński E.: “Sprawdź ile jesz” – Tabele składu i wartości odżywczych produktów i potraw wyrażone w miarach domowych, ICZMP, 1997, nakład 4 000, (tabele opracowane dla potrzeb Poradni Dietetycznych przy I”CZMP”)
 • Kamer B., Jabłoński E., Zwaigzne-Raczyńska J., Pytasz U.: “Analysis of nitrates and nitrites consumed in daily rations by infants and children treated in the infant ward”, Materials of the I Nutritional Congress “Food, Nutrition and Health” (Warsaw, 30 May –1 June 1994) , 1998, 190-191,
 • Pytasz U., Boczkowska J.: Assessment of dietary habits of pregnant woman in Poland Materials of the I Nutritional Congress “Food, Nutrition and Health” (Warsaw, 30 May –1 June 1994) , 1998, 201-204,
 • Pytasz Urszula. Rozprawa doktorska nt.: „Skład kwasów tłuszczowych i triacylogliceroli tłuszczu mleka ludzkiego oraz problemy odtworzenia tego składu w mleku modyfikowanym dla niemowląt” 1999. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Promotor Prof. dr hab. inż. Andrzej Stołyhwo
 • Pytasz U, Szosland K, Zawodniak-Szałapska M, Domagalska-Nalewajek H, Lewiński A: New trends in dietary treatment and pharmacotherapy of obesity „Współczesne tendencje w leczeniu dietetycznym i farmakologicznym otyłości”, Nowa Klinika 2002, Ginekologia, Endokrynologia, vol.9, 5-6, 570-575,
 • Leszczyńska J, Łęcka A, Pytasz U, Szemraj J, Lukamowicz J, Lewiński A: The effect of proteolysis on the gliadin immunogenicity, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2002; 11/52, SI 2, 145-148
 • Pytasz U, Nogal P, Lewiński A.: Analysys of dietary habits for girls with anorexia nervosa, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2003; XXX; 1; 133-138,
 • Leszczyńska J, Więdłocha M, Pytasz U.: The histamine content in samples of food products. Czech J. Food Sci. 2004, Vol 22, 3, 81-86.
 • Pytasz U, Lewiński A: Problemy żywieniowe kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Przegląd Manopauzalny 2004. 4, 14, 26-30.
 • Pytasz U, Lewiński A: Podstawy dietetyki wieku okołomenopauzalnego. Diagnostyka I Terapia Wieku Menopauzalnego. Pod redakcją Tomasza Pertyńskiego. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner. Wrocław 2004. Rozdział 35, 427-433.
 • Pytasz U, Zawodniak-Szałapska M, Stawerska R, Plutowska B, Stołyhwo A, Lewiński A: Zmiany składu kwasów tłuszczowych w strukturze błon erytrocytarnych u dzieci z zaburzeniami odżywiania. Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego. SGGW. Międzynarodowa Konferencja Naukowa listopad-2004 Cz. 1, 181-186.
 • Zawodniak-Szałapska M, Stawerska R, Pytasz U, Lukamowicz J, Cypryk K, Lewiński A: The effect of low-calorie diet on insulin secretion in oral glucose tolerance test in obese children with insulin resistance. Clin Exp Med Lett 2005; 46: 15-20
 • Połać I, Pytasz U, Stachowiak G, Stetkiewicz T, Pakalski A, Jędrzejczak S, Pertyński T: Skład kwasów tłuszczowych tkanki tłuszczowej podskórnej i trzewnej u kobiet z nadwagą i otyłych w wieku pomenopauzalnym populacji Polski centralnej. Wpływ na profil lipidowy osocza. Przegląd Menopauzalny 2005; 6; 38-44.
 • Pytasz Urszula, Lewiński Andrzej. Żywienie w okresie okołomenopauzalnym: Menopauza bez tajemnic, Redakcja naukowa Andrzej Lewiński, PZWL Warszawa 2006; 105-115.
 • Renata Stawarska, Małgorzata Szałapska, Ewa Brzeziańska, Dorota Pastusiak-Lewadoska, Urszula Pytasz, Jolanta Lukamowicz, and Andrzej Lewiński: Evaluation of low-calorie diet effects on body mass reduction in obese children depending on the occurrence of be ta-3 adrenergic receptor polymorphism*. Obesity and Metabolism. 2008, 1,vol. 4, 85-90.
 • Katarzyna Cypryk, Krzysztof Lewandowski, Konrad Szosland, Urszula Pytasz, Urszula Faflik, Magdalena Marcinkowska, Andrzej Lewiński. Diagnostyka zaburzeń stanu odżywienia u dorosłych. Diagnostyka czynnościowa zaburzeń hormonalnych z elementami diagnostyki różnicowej. 2008 Książka NT Wydawnictwo Czelej Sp z oo. Ul Skrajna 12/14, 20-802 Lublin. Umowa z dnia 30.05.2008. szytko@czelej.com.pl
 • Urszula Pytasz i Andrzej Lewiński: Zasady żywienia w podeszłym wieku. Aspekty Medyczne starzenia się człowieka. Redaktor Prof. Michał Karasek. Polskie Towarzystwo Naukowe. Łódź 2008. Rozdział 13, 247-262.
 • Urszula Pytasz, Joanna Leszczyńska, Juliusz Przysławski, Małgorzata Zawodniak-Szałapska, Andrzej Lewiński: Evaluation of elimination diets, applied in allergy and food intolerance treatment in children”. Scientific Bulletin of the Technical University o f Lodz No.1081 (Zeszyty Naukowe PŁ Nr 1081) Food Chemistry and Biotechnology. 2010, Vol. 74, 13-27.
 • Urszula Pytasz i Andrzej Lewiński: Zasady żywienia kobiet w ciąży. Nowa Klinika 2010, Choroby Cywilizacyjne Vol 17; No 4, 410-420.
 • Renata Stawarska, Małgorzata Szałańska, Ewa Brzeziańska, Dorota Pastusiak-Lewadoska, Urszula Pytasz, Jolanta Lukamowicz, and Andrzej Lewiński: Evaluation of low-calorie diet effects on body mass reduction in obese children depending on the occurrence of beta-3 adrenergic receptor polymorphism*. Obesity and Metabolism. 2008, 1,vol. 4, 85-90.
 • Markowski J, Płocharski W, Pytasz U, Rutkowski K: Owoce, warzywa, soki- ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię. Cz. 1. Kaloryczność i mit o wpływie na otyłość. Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny. 2012, 9, 24-27.
 • Płocharski W, Markowski J, Pytasz U, Rutkowski K: Owoce, warzywa, soki- ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię. Cz. 2. Wartość odżywcza i zdrowotna w świetle dozwolonych oświadczeń zdrowotnych. Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny. 2013, 1, 4-8.
 • Płocharski W, Markowski J, Pytasz U, Rutkowski K: Owoce, warzywa, soki- ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię. Cz. 3. Możliwość poprawy wartości odżywczej i zdrowotnej soków i ich rynkowego wizerunku a znakowanie produktu. Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny. 2013, 2.
 • Pytasz U, Szałapska M.: Otyłość jako problem rodzin, nie zawsze uwarunkowany genetycznie. Nowa Klinika. ENDOKRYNOLOGIA, DIABETOLOGIA. 2013, Vol 20, 1, 53-55
 • Płocharski W, Markowski J, Nosecka B, Pytasz U, Rutkowski K, Stoś K.: Owoce, warzywa, soki- ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię. Cz. 5. Spożycie składników odżywczych w owocach, warzywach i przetworach z owoców i warzyw. Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny. 2013, 4, 22-25.
 • Pytasz Urszula. Dietetyk radzi. Płyńmy pod prąd. (kwartalnik dla chorych z SM). 2017.
 • Pytasz Urszula: Zdrowe odżywianie. Poradnik dla mężczyzn starających się o dziecko. Pod redakcją Jolanty Słowikowskiej–Hilczer. Medimes. 2018.

Referaty plenarne, doniesienia i komunikaty na sympozjach naukowych krajowych i międzynarodowych

opublikowane w formie streszczeń w czasopismach naukowych lub materiałach zjazdowych

 • Raczyńska J., Kamer B., Jabłoński E., Zielińska W., Pytasz U., Płaneta-Małecka I., Bąk L., Krysińska H., Malinowski A.: “Wpływ składu diety na kształtowanie się wskaźników hematologicznych u 7 i 10 letnich dzieci z Pabianic i Zgierza”, Konferencja dotycząca przedstawienia aktualnego stanu zapobiegania i leczenia niedokrwistości z niedoboru żelaza u kobiet i dzieci, Łódź 1992 XII 14, Urząd Miasta Łodzi, 67-68,
 • Jabłoński E., Pytasz U., Boczkowska J.: “Zmiany sposobu żywienia kobiet w trakcie przebiegu ciąży”, Konferencja dotycząca przedstawienia aktualnego stanu zapobiegania i leczenia niedokrwistości z niedoboru żelaza u kobiet i dzieci, Łódź 1992 XII 14, Urząd Miasta Łodzi, 97-98,
 • Pytasz U., Boczkowska J., Jabłoński E.: “ Ocena dziennej racji pokarmowej u dzieci w wieku szkolnym”, Konferencja dotycząca przedstawienia aktualnego stanu zapobiegania i leczenia niedokrwistości z niedoboru żelaza u kobiet i dzieci, Łódź 1992 XII 14, Urzą d Miasta Łodzi, 99-100,
 • Kamer B., Jabłoński E., Zwaigzne-Raczyńska J., Pytasz U.: “Analiza spożycia azotanów i azotynów w dziennej racji pokarmowej niemowląt i dzieci leczonych w Oddziale Niemowlęcym”, I Krajowy Kongres: Żywność, Żywienie a Zdrowie – Warszawa, 30.05 –1.06.1994, S treszczenia Posterów 1994, 60,
 • Pytasz U., Boczkowska J.: “Ocena żywienia kobiet w czasie trwania ciąży”, I Krajowy Kongres: Żywność, Żywienie a Zdrowie – Warszawa, 30.05 –1.06.1994, Streszczenia Posterów 1994, 72,
 • Kamer B., Pytasz U., Raczyńska J.: “Azotany i azotyny w pokarmie niemowląt”, Konferencja Ekologiczna nt. “Wpływ skażenia środowiska na stan zdrowia mieszkańców w regionach o największym skażeniu środowiska Łódź, Śląsk, Kraków. Łódź 19 XI 1994,
 • Kamer B., Pytasz U., Jabłoński E., Raczyńska J.: “Azotany i azotyny w dziennej racji pokarmowej niemowląt i dzieci jako czynnik ryzyka ich zdrowia”, Czwarte Francusko-Polskie Spotkania Pediatryczne. (Hospital Armand Trousseau, Centrum Zdrowia Dziecka, Amba ssade de France, CEFFIC) Warszawa 1995, Zbiór referatów i doniesień, 151-155, t)
 • Jabłoński E., Pytasz U.: “ Mleko i jego przetwory niezbędnym źródłem wybranych składników odżywczych diety”, Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe, Poznań 22-23.02.1996,
 • Olejniczak J., Sucharzewska D., Pytasz U., Buczek S.: “Produkty sojowe firmy Polgrunt pełnowartościowym źródłem składników odżywczych”, Konferencja Naukowa nt. Żywność Dietetyczna i Niskokaloryczna, Politechnika Łódzka, 1996, 89,
 • Piasecki W., Pytasz U., Buczek S.: “ Pieczywo chrupkie firmy Granex – wartość odżywcza, wskazania do spożycia”, Konferencja Naukowa nt. Żywność Dietetyczna i Niskokaloryczna, Politechnika Łódzka, 1996, 90,
 • Pytasz U., Mazur K., Stołyhwo A.: “Skład kwasów tłuszczowych KT i triacylogliceroli TAG w mleku matek w poszczególnych okresach laktacji i w odżywkach dla niemowląt” Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 1997, Supl. 30, 27,
 • Kamer B., Jabłoński E., Pytasz U., Raczyńska J., Kaczmarek J., Zielińska W.: “Analiza przestrzegania zaleceń dietetycznych u niemowląt i małych dzieci z alergią pokarmową”, XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich, Wrocław 17-20 września 1997, 263,
 • Stołyhwo A., Pytasz U., Goszczyńska M. : “Zastosowanie łączonych technik HPLC i HR GC do identyfikacji składu kwasów tłuszczowych w bardzo złożonych matrycach na przykładzie tłuszczu mleka kobiecego”, XXII Sympozjum Naukowe nt.: “Chromatograficzne metody b adania związków organicznych” Katowice-Szczyrk 1998, 8,
 • Pytasz U., Stołyhwo A.: “Analiza składu triacylogliceroli mleka ludzkiego i mleka modyfikowanego dla niemowląt”, XXIII Sympozjum Naukowe nt.: “Chromatograficzne metody badania związków organicznych” Katowice-Szczyrk 1999, 36-37.
 • Pytasz U.: „Znaczący wzrost stężenia C18:2 n-6 (LA); C18:3 n-6 (GLA) i C20:3 n-6 (DGLA) w mleku kobiecym po wzbogaceniu diety matki olejem z nasion wiesiołka”, II Ogólnopolskie Forum Profilaktyki Zdrowotnej Kobiet, Toruń 7-9 Kwietnia 2000, 9,
 • Pytasz U., Stołyhwo A., Cichon R.: „Skład kwasów tłuszczowych mleka kobiecego w różnych fazach laktacji oraz mieszanek mlekozastępczych”, KONGRES 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.2000, Sesja Naukowa nt.: Prewencja chorób na tle wadliwego żywienia, 308
 • Cichon R., Pytasz U., Stołyhwo A.: „Zawartość i profil izomerów trans kwasów tłuszczowych w TAG mleka kobiecego”, KONGRES 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.2000, Sesja Naukowa nt.: Prewencja chorób na tle wadliwego żywienia, 309,
 • Pytasz U., Stołyhwo A.: „Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe w mleku matek polskich oraz korespondujących mlekach modyfikowanych”, Sympozjum „ŻYWNOŚĆ – LEK – ZDROWIE” Łódź 21-22.09.2000, Streszczenia, 44-45.
 • Zawodniak-Szałapska M., Głowacka E., Pytasz U., Stawerska R., Lewiński A., Wilczyński J.: „Ocena poziomu insuliny, przeciwciał przeciwinsulinowych oraz parametrów rozwoju somatycznego hipertroficznych noworodków matek zdrowych, z cukrzycą ciążowa i cukrzyc ą typu 1”, Endokrynologia Polska, Materiały naukowe I Ogólnopolskiej Konferencji „Otyłość – Choroba Intrdyscyplinarna” 14-16 września 2001, supl. 1 do zeszytu 3/2001 (tom 52), 178-179,
 • Zawodniak-Szałapska M., Pytasz U., Świątnicka E., Stasiowska A., Lewiński A.: „Obserwacja zmian psychosomatycznych u dzieci ze skrajną otyłością” Endokrynologia Polska, Materiały naukowe I Ogólnopolskiej Konferencji „Otyłość – Choroba Intrdyscyplinarna” 14 -16 września 2001, supl. 1 do zeszytu 3/2001 (tom 52), 180-181,
 • Pytasz U., Zawodniak-Szałapska M., Cypryk K., Wilczyński J., Lewiński A., Jabłoński E.: Wpływ cukrzycy typu 1 i cukrzycy ciążowej na stężenie wybranych składników mleka kobiecego” Endokrynologia Polska 2001, supl. 1 do zeszytu 4/2001 tom 52, 316-317,
 • Pytasz U., Szosland K., Zawodniak-Szałapska M., Domagalska-Nalewajek H., Lewiński A.: „Współczesne tendencje w leczeniu dietetycznym i farmakologicznym otyłości”, Nowa Klinika 2002, Ginekologia, Endokrynologia, vol.9, 5-6, 570-575,
 • Leszczyńska J., Pytasz U., Lukamowicz J., Lewiński A.: Effects of proteolytic hydrolisis gliadin immunogenicity, International Workshop on Food Supplementation in Food Allergy and Immunity, Olsztyn, 30 August – 1 September 2002, 21,
 • Stołyhwo A., Pytasz U., Martysiak-Żurowska D., Lau S.: Application of HPLC and GLC for the investigation of deposition in human tissues of trans fatty acids from partially hydrogenated fats of the diet, The abstract book of the 8th International Symposium on Separation Sciences, Toruń, 8-12 September 2002, L-34, 122-123,
 • Pytasz U., Zawodniak-Szałapska M., Wilczyński J., Lewiński A.: Influence of diabetes mellitus on the concentration of long chain polyansaturated fatty acids (LC PUFA) in human milk, 28th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolesc ent Diabetes (ISPAD), Graz, Austria 18-21 September 2002, Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism, 2002, Vol. 15, suppl. 4, PP-57, 1086,
 • Zawodniak-Szałapska M., Pytasz U., Głowacka E, Domagalska-Nalewajek H., Lewiński A.: Evaluation of insulin, anti-insulin antibodies concentrations and somatic development parameters in hypertrophyc newborns of mothers with diabetes type 1, gestational diab etes and of healthy mothers, 28th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) Graz, Austria 2002, Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism, 2002, vol. 15, suppl. 4, PP-84, 1092,
 • Połać I., Pytasz U., Stachowiak G., Stetkiewicz T., Jędrzejczak S., Pakalski A., Pertyński T.: Wpływ składu kwasów tłuszczowych tkanki tłuszczowej podskórnej i trzewnej otyłych kobiet po menopauzie na stężenie lipidów w osoczu krwi, XVII Zjazd PTE, Endokry nologia Polska 2002, supl. 1 do z. 2, A 208, 524,
 • Połać I., Pytasz U., Stachowiak G., Stetkiewicz T., Jędrzejczak S., Pakalski A., Pertyński T.: Wpływ stężenia jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w tkance tłuszczowej kobiet w wieku pomenopauzalnym na wybrane parametry układu krzepnięcia i fibr ynolizy, XVII Zjazd PTE, Endokrynologia Polska 2002, supl. 1 do z. 2, A 209, 525,
 • Pytasz U, Zawodniak-Szałapska M, Stawerska R, Stołyhwo A, Budzichowska A, Lewiński A.: „Effect of insulin resistance on the metabolism of long-chain polyunsaturated fatty acids in children with simple obesity, 1st Polish – Swedish Meeting, Szczecin-Międzyzdroje, May 9-10,2003, 11,
 • Zawodniak-Szałapska M, Stawerska R, Pytasz U, Lukamowicz J, Lewiński A.: Comparison of different insulin sensitivity indices, calculated from basal and OGTT-induced insulin and glucose levels, in obese children, Journal of Pediatric Endocrinology & Metabo lism, 2003, vol. 16, suppl. 4, PP-89, 949,
 • Pytasz U, Zawodniak-Szałapska M, Stawerska R, Stołyhwo A, Lewiński A.: The concentrations of long-chain polyunsaturated fatty acids in microsomal membranes depending on the presence of insulin resistance in obesity children. Abstracts for the 30th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) Pediatric Diabetes 2004, Vol. 5, suppl. 1 PP 126, 52.
 • Zawodniak-Szałapska M, Stawerska R, Brzeziańska E, Lewandoska D, Pytasz U, Cypryk K, Lukamowicz J, Lewiński A.: The association the Trp64Arg polymorphism of the â3 adrenergic receptor with insulin resistance syndrome in children with the obesity. Abstract s for the 30th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) Pediatric Diabetes 2004, Vol. 5, suppl. 1, PP 125, 52.
 • Salata I.M, Pytasz U, Sobieszczańska-Jabłońska A, Nadel I, Łuba A, Lewiński A: Body Composition analysis in obese women with polycystic ovary syndrome (PCOS). Abstracts of the 12thWorld congress of Gynecological Endocrinology. Florence, March 2-5, Gynecol ogical Endocrinology 2006; Vol 22, Suppl 1; P114: 230.
 • Urszula Pytasz: “Odchudzanie a efekt jo-jo”. VI Festiwal Nauki i Sztuki w Łodzi Blok: Zagrożenia zdrowotne XXI wieku 21.04.2006; Hormony i otyłość; godz. 10-12 – cykl 3 wykładów; prowadzenie dr n med. Krzysztof Lewandowski.
 • Urszula Pytasz: “Zdrowy sposób żywienia”. VI Festiwal Nauki i Sztuki w Łodzi Blok: Zagrożenia zdrowotne XXI wieku 21.04.2006; Najlepsza profilaktyka chorób + zdrowy styl życia. Godz. 16.00-18.00 – wykłady, pokaz, gimnastyka, dyskusja; prowadzenie prof. d r hab. n med. Małgorzata Karbownik.
 • Stawarska Renata, Zawodniak-Szałapska M. Pytasz U, Lewiński A.: . Rzeszów 2006. Europejski Zjazd Diabetologiczny. Poster
 • Salata IM, Pytasz U, Sobieszczańska-Jabłońska A, Nadel I, Łuba A, Lewiński A.: Body composition analysis in obese women with the polycyctic ovary syndrome (PCOs). Gynecological Endocrinology. 2006. vol. 22, 1, 230-231. P114. Abstract of the 12th World Con gress of Gynecological Endocrinology
 • Zawodniak-Szałapska M, Stawerska R, Pytasz U, Lewiński A.: Otyłość jako choroba interdyscyplinarna. Konferencja nt: Otyłość a nadciśnienie. Urząd Miasta Łodzi 2007
 • Urszula Pytasz, Małgorzata Szałapska, Renata Stawarska:„Otyłość jako problem zdrowotny współczesnych społeczeństw”. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Łódź 16-17. 02.2007. Org. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne O/Łódź, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Katedra Higieny i Epidemiologii UM w Łodzi, Wydz. Farmaceutyczny Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi.

Kursy, szkolenia, konferencje naukowe

Czynny udział – wykładowca (wykłady plenarne, wykłady, referaty – nieopublikowane)

 • Znaczenie diety w profilaktyce chorób nowotworowych. II Ogólnopolskie Forum Profilaktyki Zdrowotnej Kobiet. Toruń 7-9.04.2000 r
 • Wykłady dla diabetyków w 2000-2008r nt: Znaczenie diety w kontroli metabolicznej cukrzycy” na prośbę Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na terenie województwa łódzkiego.
 • Sympozjum Bromatologiczne: Bezpieczna Żywność – Racjonalne Żywienie; 8-9 czerwca 2006 w Ustroniu – Zawodziu. Doniesienie
 • XXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego: Fizjologia bez granic 14-16.09.2006; doniesienie
 • „Cukrzyca – leczenie dietetyczne”. Warsztaty; Konferencja Diabetologiczna GROTA; organizator Katarzyna Cypryk. ICZMP Łódź 2006
 • Wojewódzkie Obchody Światowego dnia walki z cukrzycą, XX lecie istnienia PSD z Zduńskiej Woli. 29-30.09.2006
 • Fizjologiczne uwarunkowania żywienia dietetycznego. Wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁ. 2007/2008.
 • Zaburzenia odżywiania a hormony tarczycy”. II Łódzkie Dni Thyreologiczne. 5-6 grudnia 2008 roku.
 • Efekt jojo w przebiegi odchudzania, fakty i mity. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Szczecin 15-17.10.2009. referat plenarny
 • Prawidłowa pielęgnacja i żywienie dziecka. Wykład; na konferencji: Mądrzy Rodzice” organizowanej przez Urząd Miasta Udział osób z różnych środowisk: nauczyciele, kuratorzy, prokuratorzy. Grudzień 2010
 • Żywność i Żywienie XXI w. Nowoczesne technologie.
 • Strategiczny program badawczy; współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Innowacyjna Gospodarka.
 • udział w warsztatach ekspertów w celu wypracowania scenariuszy rozwoju dla obszaru “Żywienie i zdrowie człowieka”. Skierniewice. 10-11.02.2011
 • „Nadwaga i otyłość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jako czynnik ryzyka chorób cywilizacyjnych” wykład na VII Wojewódzkiej Konferencji Profilaktycznej w ramach Programu Profilaktycznego „Trzymaj Formę” 2011 rok
 • Żywienie prozdrowotne. Żyj łatwiej. Kursy szkoleniowe. Org. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. 2013
 • Znaczenie diety w profilaktyce nowotworowej. Dzień Zdrowych Kobiet. ASP Łódź. 8.03.2014. Patronat: Ministerstwo Zdrowia. Władze Miasta Łodzi. NFZ.
 • Otyłość jako problem zdrowotny; cykl wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁ. W rok akademicki 2015/2016; oraz 2016/2017.
 • Wpływ żywienia na długość i jakość życia; cykl wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁ. W rok akademicki 2015/2016; oraz 2017/2018.
 • Dieta w kontroli metabolicznej cukrzycy; cykl wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁ. W rok akademicki 2017/2018.
 • Profilaktyka i leczenie chorób nowotworowych; cykl wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁ. W rok akademicki 2017/2018.

Granty, ekspertyzy, opinie i oceny naukowe

 • Grant Promotorski 1997-1999.
 • Skład kwasów tłuszczowych i triacylogliceroli tłuszczu mleka ludzkiego oraz problemy odtworzenia tego składu w mleku modyfikowanym dla niemowląt” Finansowanie badań w ramach przewodu doktorskiego
 • Insulinooporność a zaburzenia przemian metabolicznych długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych u dzieci z otyłością prostą –
 • Ekspertyza 30/2002 Nr 96 z dnia 15.04.2002; kierownik Małgorzata Zawodniak-Szałapska, Klinika Endokrynologii ICZMP
 • Gen b-adenergiczny a insulinooporność u dzieci z otyłością prostą –
 • Ekspertyza 30/2002 Nr 97 z dnia 15.04.2002; kierownik Renata Stawerska, Klinika Endokrynologii ICZMP
 • Konsultacja merytoryczna książki Bożeny Żak-Cyran: „Odżywiaj Dzieci zgodnie z naturą”
 • Wydawnictwo Galaktyka. Łódź 2003.
 • Udział w Ocenie Eksperckiej nowatorskiego wyrobu Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie; dot. produkcji i wprowadzenia do obrotu krajowego margaryny z dodatkiem oleju z nasion Wiesiołka Dziwnego (Oenothera Paradoxa Hudziok) 2002-2004.
 • Konsultacja merytoryczna tłumaczenia z języka angielskiego książki Paula Pitchforda:
 • „Healing with woole foods: Asian traditional and modern nutritionn”.
 • Wydawnictwo Galaktyka. Łódź 2008.
 • Udział w warsztatach ekspertów w celu wypracowania scenariuszy rozwoju dla obszaru “Żywienie i zdrowie człowieka”.
 • Żywność i Żywienie XXI w. Nowoczesne technologie.
 • Strategiczny program badawczy; współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Innowacyjna Gospodarka. 10-11.02.2011
 • Udział w posiedzeniach Rady Programowej „Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej (POL-HEALTH) w latach 2007-2011; Instytut żywności i Żywienia. Warszawa.
 • Konsultacja merytoryczna książki:
 • „Zdrowy maluch”.
 • Wydawnictwo Galaktyka. Łódź 2013.
 • opracowanie programu kształcenia i koordynacja merytoryczna
 • studiów podyplomowych DIETETYKA;
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
 • Udział merytoryczny w projekcie racjonalizatorskim deserów, oznaczonych jako środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów (cukrzyca). Producent i wykonawca Zborowska Wytwórnia Koncentratów Spożywczych MODUS. 2014 rok

Niektóre z certyfikatów uzyskanych po 2000 roku

 • Probiotyki w żywieniu niemowląt i małych dzieci. Certyfikat: 21.czerwca 2000
 • Standardy postępowania oraz zasady prawidłowego leczenia w alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci i młodzieży. 9.11.2000 rok
 • Certyfikat: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Studium Medycyny Klinicznej
 • Certyfikat: Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia – Bezpieczeństwo Żywności Wyzwaniem XXI Wieku 2003. Czynny udział w Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
 • Certyfikat ukończenia zaawansowanego Kursu stosowania pomp insulinowych 2004r MiniMed 508 oraz systemu CGMS
 • Diabetologia oparta na faktach 2004.
 • Certyfikat: Okręgowa Rada Lekarska przyznała 10 pkt. Edukacyjnych
 • Certyfikat przyznany przez UM w Łodzi i Polskie Towarzystwo Thyreologiczne; czynny udział w I Łódzkich Dniach Tyreologicznych 2004. 8 pkt edukacyjnych
 • Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego. Czynny udział w Międzynarodowej Konferencji (wykład plenarny) listopad 2004.
 • Certyfikat: Wydział Nauk o Żywieniu i Konsumpcji. SGGW Warszawa.