Regeneracja kości szczęki Łódź

Usunięcie zęba, przez co kość ulega przebudowie i zanikowi, trudne ekstrakcje, podczas których dochodzi do utraty części kości oraz wypadki z wybiciem zębów są najczęstszymi powodami, przez które pacjent nie posiada wystarczającej ilości tkanki kostnej, by bezpiecznie wprowadzić implant.

Implant musi być w całości otoczony tkanką kostną, aby uzupełnienie brakujących zębów zakończyło się sukcesem. W przypadku niedostatecznej ich ilości potrzebna jest jej odbudowa za pomocą biomateriałów lub kości własnej pacjenta. Biomateriały stanowią szkielet, do którego wnikają naczynia krwionośne wytwarzając w ten sposób nową kość. Po kilku latach często nie pozostaje po nich nawet ślad. W najtrudniejszych sytuacjach kość pobierana jest od samego pacjenta, najczęściej z okolicy sąsiadującej z miejscem założenia implantu, bardzo rzadko z innych części ciała.

W przypadku braku zębów górnych w odcinku bocznym konieczne jest również wykonanie podniesienia dna zatoki. Ponieważ usunięcie zęba znajdującego się pod zatoką prowadzi do zanikania kości sama zatoka z czasem zwiększy swoją objętość rozprzestrzeni się na obszarze wcześniej zajmowanym przez korzenie i kość wyrostka zębodołowego. Implant umieszczony zbyt płytko nie będzie wystarczająco stabilny by przejmować siły żucia. Podniesienie dna zatoki polega więc na modelowaniu kości zatoki do jej poprzedniego położenia, zyskując tym samym miejsce do umieszczenia implantu.

Wygoda i komfort
Wygoda i komfort

Wszystkie zabiegi wykonywane są w pozycji leżącej, zapewniającej pacjentowi komfort oraz ergonomiczną pozycję pracy lekarza, co pozwala skupić mu się na pracy.

Nowoczesne zaplecze
Nowoczesne zaplecze

Posiadamy również nowoczesny sprzęt do wykonywania leczenia endodontycznego (kanałowego) – co znacznie skraca czas i może być zrealizowane podczas jednej wizyty.

Dodatkowa opieka
Dodatkowa opieka

Ścisła współpraca z lekarzami specjalistami daje nam możliwość bezpiecznego leczenia pacjentów z chorobami przewlekłymi oraz kobiet w ciąży

Pracownia protetyczna
Pracownia protetyczna

Do Państwa dyspozycji pozostaje również pracownia protetyczna, w której zajmujemy się wykonaniem nowoczesnych i zaawansowanych uzupełnień protetycznych.

Aparaty rentgenowskie
Aparaty rentgenowskie

Nasze gabinety dysponują specjalistycznymi aparatami rentgenowskimi, co umożliwia natychmiastowe otrzymanie zdjęcia RTG bezpośrednio na monitorze, jeśli jest ono niezbędne do diagnostyki i dalszego leczenia, a także wykonania zdjęć panoramicznych i tomografii komputerowej.

Mikroskop zabiegowy
Mikroskop zabiegowy

Większość zabiegów z zakresu stomatologii zachowawczej, leczenia kanałowego i protetyki wykonywanych jest z użyciem mikroskopu zabiegowego, co zapewnia dużą dokładność i precyzję, a przez co trwałość.

Prywatny parking
Prywatny parking

Nasza klinika posiada duży, prywatny parking tylko dla naszych pacjentów.

Kształcenie
Kształcenie

Dzięki wyświetlaniu procesu leczenia na monitorze osoby asystujące i lekarze mają możliwość czynnego uczestnictwa w zabiegach i doskonalenia swoich umiejętności.