Resekcja i hemisekcja Łódź

Na czym polega resekcja wierzchołka korzenia?

Resekcja wierzchołka korzenia zębowego jest jednym z zabiegów chirurgii stomatologicznej, który pozwala uratować ząb przed usunięciem. Wykonuje się ją zazwyczaj w przypadku, kiedy niemożliwe jest wykonanie leczenia kanałowego lub gdy nie przynosi ono pożądanych rezultatów. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i polega na nacięciu śluzówki w pobliżu wierzchołka korzenia, następnie wycięciu niewielkiego okienka kostnego oraz usunięciu uszkodzonego wierzchołka korzenia. Bardzo często w miejsce okienka kostnego umieszcza się preparaty kościozastępcze, co przyśpiesza proces leczenia. Następnie na ranę zakładane są szwy.

Hemisekcja jest drugim z zabiegów, który umożliwia uniknięcie ekstrakcji. Polega na usunięciu częściowym zęba (części korzeni wraz z odpowiadającymi im częściami korony). Na pozostałej zdrowej części zęba dokonuje się odbudowy protetycznej. Hemisekcja przeprowadzana jest na zębach wielokorzeniowych w przypadkach, kiedy leczenie endodontyczne okazuje się niemożliwe, przy dużych zmianach próchnicowych lub w przypadkach pionowych złamań zęba. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, a ewentualne dolegliwości bólowe łagodzi się środkami przeciwbólowymi i zimnymi okładami.

Przed zabiegiem resekcji

Każdy zabieg chirurgii stomatologicznej poprzedzony jest oczywiście dokładną diagnostyką (w tym wykonaniem zdjęcia RTG lub tomografii komputerowej) oraz wywiadem lekarskim przeprowadzonym z pacjentem. Należy pamiętać o poinformowaniu stomatologa o wszystkich dolegliwościach, które mogą być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu.

Wygoda i komfort
Wygoda i komfort

Wszystkie zabiegi wykonywane są w pozycji leżącej, zapewniającej pacjentowi komfort oraz ergonomiczną pozycję pracy lekarza, co pozwala skupić mu się na pracy.

Nowoczesne zaplecze
Nowoczesne zaplecze

Posiadamy również nowoczesny sprzęt do wykonywania leczenia endodontycznego (kanałowego) – co znacznie skraca czas i może być zrealizowane podczas jednej wizyty.

Dodatkowa opieka
Dodatkowa opieka

Ścisła współpraca z lekarzami specjalistami daje nam możliwość bezpiecznego leczenia pacjentów z chorobami przewlekłymi oraz kobiet w ciąży

Pracownia protetyczna
Pracownia protetyczna

Do Państwa dyspozycji pozostaje również pracownia protetyczna, w której zajmujemy się wykonaniem nowoczesnych i zaawansowanych uzupełnień protetycznych.

Aparaty rentgenowskie
Aparaty rentgenowskie

Nasze gabinety dysponują specjalistycznymi aparatami rentgenowskimi, co umożliwia natychmiastowe otrzymanie zdjęcia RTG bezpośrednio na monitorze, jeśli jest ono niezbędne do diagnostyki i dalszego leczenia, a także wykonania zdjęć panoramicznych i tomografii komputerowej.

Mikroskop zabiegowy
Mikroskop zabiegowy

Większość zabiegów z zakresu stomatologii zachowawczej, leczenia kanałowego i protetyki wykonywanych jest z użyciem mikroskopu zabiegowego, co zapewnia dużą dokładność i precyzję, a przez co trwałość.

Prywatny parking
Prywatny parking

Nasza klinika posiada duży, prywatny parking tylko dla naszych pacjentów.

Kształcenie
Kształcenie

Dzięki wyświetlaniu procesu leczenia na monitorze osoby asystujące i lekarze mają możliwość czynnego uczestnictwa w zabiegach i doskonalenia swoich umiejętności.